ច្រកគីឡូ១៣សំពៅលូននៅដំនើរធម្មតាទេ

បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអាវុធ រវាងកម្ពុជាថៃ នៅប្រាសទតាក្របី និងជប់គរគី ច្រកកម្ពុជាថៃសំពៅលូនគីឡូ១៣ នៅដំនើរជាធម្មតា

ដោយប្រជាជនខ្មែរនៅសំពៅលូនអាចចេញចូលទិញទំនិញជាធម្មតា ពុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលគួរអោយភ័យខ្លាចនៅឡើយទេ ។

សូមជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី១៩ មេសា ២០១១ ច្រកនេះបានបើកកម្មវិធីអប់អរសាទរឆ្នាំរួមគ្នា និងមានការប្រកួត បាល់ទាត់ មិត្តភាព រវាងប្រទេសទំាងពីរ ដោយកម្ពុជាឈ្មះចំនួនពីរក្រុម បាល់ទះឈ្នះ និងចាញ់បាល់ទាត់មួយក្រុម។

Advertisements

About សំពៅលូន

Football
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s